Every year almost 1 Trillion TL of Vadeli Checks are issued in Turkey***

The street finds its own uses for things — William Gibson

Abstract

Today, an estimated US$0.6 to 1 Trillion is transacted between merchants in Turkey every year, without any coordination from retail banks. Instead, “Vadeli Checks” an informal reputation-based community credit system using paper checks and trusted signatures is used, which…

Bundan tam 12 yıl önce Satoshi Nakamoto’nun önce programını ve ardından da makalesini yazdığı devrimsel Bitcoin teknolojisi merkezsizlik kavramını insanlığa hediye etti. Bundan sonra insanlığın geleceğine giden yolda yürüyecek olanlar, ilk önce bitcoin’in açmış olduğu patikadan yürüyüşe başlayacaklar. Bitcoin’in öncülü yok ama ardılları olacak.

Aşağıda dilim döndüğünce geleceğin para, kredi…

Bu resmin yazıyla doğrudan bir alakası yok, sevdiğim için koydum.

Bir kasabada herkes birbirine borçluymuş. Ama ekonomi durgun olduğu için kimse kimseye borcunu ödeyemiyormuş.

Kasabadaki otele bir turist gelmiş, 100 doları bankoya bırakıp odayı görmek için yukarı çıkmış. Bellboy odayı gösterirken, otelci de 100 doları alıp hemen yandaki bakkala olan borcunu ödemiş. Bakkal aldığı parayla konfeksiyoncuya borcunu ödemiş, konfeksiyoncu parayı…

Global borç ile dünyanın toplam üretiminin karşılaştırılması. (Veriler: Dünya Bankası ve IIF)

Tüm dünyada sanayi ve tarım üretimi ile ticaret şu anda yürürlükte olan merkez bankaları fiat para rejimi tarafından üretilen krediye dayalı olarak işlemektedir. İrili ufaklı tüm şirketler ve insanlar, merkez bankalarından başlayan hiyerarşik yapıdaki bir para akışına güvenmektedir. Amerikan merkez bankası Fed, ABD hazinesinin, uzun vadeli senetler çıkartarak verdiği ödeme…

By Defterhane Team (Onur Kılıç and C.Ş. Türün)

The vadeli check system of Turkey

1. How does the “vadeli cek” mechanism works?

Basics of the vadeli cek mechanism practiced in Turkey is emulated feature by feature for the DEF Protocol, since it has been in use successfully for over four decades. Most essential aspect of the…

Global debt vs. total GDP of the world, in $Tn last 40 years (Source: World Bank, IIF)

Central credit and money system is in crisis and as world citizens we are expecting exposed players to dissolve and negligent conduct prosecuted. But instead we see a total bail-out of all players with dire consequences for the masses. Present level of technological innovations with fast information flows allow us…

Bir kız çocuğu düşünün, bir Anadolu köyünde tezgahta halı dokumaktadır. Halısını dokurken, hem kendi hikayesini katmaktadır hem de yöresinin. Yani elinde kullanabileceği iki tür değişken vardır, biri yerel, diğeri kişisel. Halıyı satır satır dokur, bu arada her satırda, her ilmekte bir karar vermektedir: Bu karar, ilmeğin hangi renk iplikle yapılacağı…

Bir blokzinciri devrimcisi… (Toprağı bol olsun, usta Moebius’dan)

Bitcoin diye bir para sistemi var ve 10 yılı aşkın süredir bir milisaniye bile duraklamadan, hiç kesintiye uğramadan işlemeye devam ediyor. Bitcoin’den başka on yıl boyunca hiç ara vermeden çalışan, teklemeyen bir banka yazılımı duydunuz mu? Ben duymadım. …

(sadece bankacılar okusun)

Leylek bir zamanlar Yapı Kredi’nin sembolüydü

Sene 1996, yazın sonları… Telefon çaldı, Bilkent’li arkadaşlarımla o sırada çalışmakta olduğumuz şirketin telefonundan beni isimimle aradılar. Arayan, Ali Taran’ın reklam ajansında yetkili birisi, o telefonda bana, bir banka için web sayfası yaptırmak istediklerini bildirdi. ATCW( Ali Taran Creative Workshop), o dönemde Türkiye’nin rakipsiz reklamcılık yıldızıydı! Müşterileri olan Yapı Kredi…

Vadeli çekler, senetler, açık hesaplar ve vadeli tüm kredilerin sahibi vatandaştır, bankalar bu işin paydaşı sayılamayacak kadar küçük boyutta risk almış durumdalar.

Bu resmi internetten buldum. Sahibi çıkarsa makul bir ücret ödemeye razıyım.

Daha önce Medium’da ve başka yerlerde yayınlanan bir çok yazımda vadeli çeklerin Türkiye’ye özgü olduğunu, büyük olduğunu ve bunların özgün bir blokzinciri örneği oluşturduğunu anlattım.

Gazete haberlerinden gördüğümüz…

Cemil Şinasi Türün

Blockchain artist, entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store