İPİ : İmtiyazsız Para İhracı

An unregulated means by which funds are raised for a new cryptocurrency venture. An Initial Coin Offering (ICO) is used by startups to bypass the rigorous and regulated capital-raising process required by venture capitalists or banks. In an ICO campaign, a percentage of the cryptocurrency is sold to early backers of the project in exchange for legal tender or other cryptocurrencies, but usually for Bitcoin.

Bugünkü blockchain ekosisteminde, ICO (Initial Coin Offering) denilen bir çeşit imtiyazlı halka arz yöntemi var. Ethereum, tether gibi örnekleri var bunun. Bizim de Vadeli Çek’leri Block-chain üzerine koymak üzere bir planımız var, kod adı VÇBÇ.

Şu anda elimizdeki non-trivial problem şu: VÇBÇ için bir ICO yapmak istiyoruz. Ancak burada vadeli çek’lerin doğasını bozmamak için dikkat edilmesi gereken meseleler var. Sıralayalım:

  1. Standart ICO’larda, mesela Ethereum’da değer üretimi scarcity-sınırlılık üzerine inşa ediliyor. Oysa ki VÇ’ler sınırsız miktar ve değerde ihraç edilmekteler. Ayrıca, sırf olaydan erken haberi oldu diye erken gelen yatırımcıların kaymeleri sonra gelenlerden daha uygun fiyata almaları yanlış, zaten vadeli çek kullanımında da böyle bir ayrıcalık yok. Şu anda var olan crypto-para ICO’ları tasarımında zaman içinde bir merkeziyetçilik anlayışı var.
  2. Standard crypto-paralar genellikle sınırlı sayıda ihraç ediliyorlar ancak sonsuza kadar var oluyorlar, yani zamanla piyasadan bitcoin/ether çekilmesi diye bir şey tasarımlarında yok. Oysa ki VÇ’leri, baştan bilinen vadeleri içinde yok olan birer cryptocoin gibi düşünebilirsiniz.
  3. Bitcoin ve ether’ler markette/bakkalda harcanmak üzere tasarlanmamış. Bunlar için sözde böyle bir kaygı var; ancak, bir currency (akarca) yaparken bakkalda geçmesini en baştan tasarım içine koymamız gerekir. Sadece değer taşıyor olması bir akarcanın bakkalda değiş-tokuş aracı olmasını gerektirmez. Örneğin, platin de değerli bir maden ama gündelik hayatta değiş tokuş için kullanılması pratik değil.

İPİ (ICO) yapacaksak, hem sınırlı sayıda jeton-token ihracı hem de bakkalda geçecek bir kayme ihracı diye iki ayrı işlem düşünmemeliyiz. Sadece bir tek kayme ile bu sorunu çözebilmemiz lazım. Yani, kayme hem İPİ’de işe yaramalı hem de aynı kaymeler alış-verişlerde geçmeli.

İPİ için önden duyuru yapılır, bu işe ilgi gösterenlerin ön bilgisi alınır, sonra belli bir günde, imtiyazsız bir halka arz yapılır. Planımız 2 Mart 2018'de Türkiye’de, tercihan BİST üzerinden bir İPİ yapmaktır.

Blockchain artist, entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store